Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

Prohlášení Rady Iustitia et pax k projevům rasismu

V poslední době se i v naší zemi množí rasově motivované projevy nepřátelství vůči některým komunitám, především Rómům.

Prohlášení Rady Iustitia et Pax k situaci v Gruzii

Gruzie je suverénní stát, který oprávněně usiluje o svou územní celistvost.

Příchozí mají právo na respekt a spravedlivé zacházení

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dorazila opět novela trestního zákona, která stanovuje skutkovou podstatu nového trestného činu - napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České republiky. Možné kriminalizování pomoci cizincům ale vzbuzuje řadu otázek.

Domácí násilí – o lidskou důstojnost, o zdraví, o život !

Poslední průzkumy ve vyspělých zemích ukazují, že až každá čtvrtá žena, každé šesté dítě a i poměrně hodně mužů se ve svém životě stalo obětí nějaké formy domácího násilí. Zcela alarmující je skutečnost, že v průměru se oběti týrání obracejí se žádostí o pomoc zvenčí až po pětatřicátém případu některé z forem zvůle či útisku.

Uprchlíci mezi námi

Migrace jakožto souhrnný pojem pro přesuny lidí, rodin i větších skupin je stará jako lidstvo samo. Vždy je spojena s jevy příznačnými pro dobu, ve které k ní dochází, je svědectvím o pronásledování, nouzi nebo jiných těžkostech, je propletencem svízelného loučení, hledání, tápání a setkávání i střetávání.

Stránkování:    1 2
 

English German

Infoservis
6.12.2010
Jak to vidí host biskup Václav Malý
18.10.2010
K východiskům dlouhodobé péče
14.10.2010
Nobelova cena za mír: Svět disidenta oslavuje, Čína vyhrožuje Norsku
14.10.2010
V jádru evropských politik musí být ochrana lidské důstojnosti, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj
29.9.2010
Persecution against Christians