Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

Bezdomovectví ohrožuje tisíce lidí a jejich počet roste

Vládní Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, respektive úsilí o její uplatnění do života si zaslouží širší pozornost. Lidí ohrožených bezdomovectvím jsou desítky tisíc, odhady hovoří o více, než sto tisících, přičemž žádná koncepce dosud nebyla uplatněna. Jedním z klíčových úkolů je otázka dostupnosti sociálního bydlení.

Bezdomovectví ohrožuje tisíce lidí a jejich počet roste

Vládní Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, respektive úsilí o její uplatnění do života si zaslouží širší pozornost. Lidí ohrožených bezdomovectvím jsou desítky tisíc, odhady hovoří o více, než sto tisících, přičemž žádná koncepce dosud nebyla uplatněna. Jedním z klíčových úkolů je otázka dostupnosti sociálního bydlení.

Penzijní reforma v Česku stojí

Stávající systém státem provozovaného sociálního a zdravotního zabezpečení není vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji finančně udržitelný. Doufejme, že politici i odborná veřejnost najdou cestu k identifikaci a řešení skutečných strategických problémů ČR.

Rada Iustitia et Pax České biskupské konference vítá iniciativu České federace potravinových bank

„Dávej mu štědře a nebuď skoupý, když mu máš něco dát, neboť kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná ve všem, co děláš, ve všem, k čemu přiložíš ruku.“ „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.“ Deuteronomium (15,10-11)

Dobré vůle není nikdy nadbytek

Dne 1. května slavíme památku svatého Josefa - dělníka. Ve 30. letech 20. století byl svatý Josef vyhlášen za nebeského ochránce pracujících. Papež Pius XII. v roce 1955 postavil svátek práce pod jeho ochranu. Tím je vyzdvižena hodnota práce a její význam pro dobře prožitý život.

Stránkování:    1 2 3 4 5 
 

English German

Infoservis
29.10.2013
Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
23.9.2013
Exkluzivní data: Herny vysávají česká ghetta
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
18.7.2013
"Věřím na boží mlýny, ale neurčuji jejich tempo," říká Václav Malý