Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

„Mladý člověk a společenské dění“

Rada Iustitia et Pax zve na seminář, který se koná 6. 4. 2013 od 10 do 15 hodin v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49, Praha 2).

Nebohatněme jeden na druhém!

Hospodářské krize napomáhá tomu, že soudy dnes evidují téměř 1 milion exekucí ročně. Dlužníci se dostávají do prodlení. Zadluženost domácností je již téměř 1,5 biliónu korun. Pro exekuční společnosti a advokátní kanceláře představují exekuce snadný byznys, zejména prostřednictvím automatického přiznání náhrad.

K situaci zdravotně postižených v ČR: Nové návrhy znesnadňují život lidem s postižením

V naší zemi žije téměř 10 % zdravotně postižených osob různého stupně, 4 % jsou odkázána částečně nebo úplně na pomoc jiné osoby. Domníváme se, že při odpovědném způsobu hospodaření státu, krajů a obcí dokážeme vytvářet dostatečné finanční zdroje, abychom měli prostředky na zajištění tak citlivé a potřebné oblasti, jakou bezesporu je podpora a péče o zdravotně postižené občany.

Od počátku roku 2012 se nečekaně rychle zvyšuje počet žadatelů o sociální dávky na bydlení

Proces deregulace nájemného byl v České republice odstartován s velkým zpožděním až v roce 2007, kdy v bytě s regulovaným nájmem bydlela necelá šestina obyvatel, tj. cca 1,7 milionu lidí, většinou seniorů. Šestiletý cyklus rychlé deregulace, zostřený v druhé polovině ekonomickým útlumem a zhoršenou finanční situací mnoha domácností, spěje letos do cíle. Zatímco venkovské oblasti se spíš vylidňují, v městských aglomeracích se dopady uvolňování nájemného projevují naplno.

Jizvy mezi vráskami

V našem kulturním prostředí je takřka neuvěřitelné, že podle některých výzkumů se více než čtvrtina starých lidí setkává s různými formami domácího násilí a 13% tázaných dokonce přiznalo fyzický útok ze strany rodinných příslušníků. Jak to – a proč se o tom nemluví?

Stránkování:    1 2 3 4 5 
 

English German

Infoservis
29.10.2013
Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
23.9.2013
Exkluzivní data: Herny vysávají česká ghetta
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
18.7.2013
"Věřím na boží mlýny, ale neurčuji jejich tempo," říká Václav Malý