Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

Recese jako katalizátor politiky: „Modré z nebe“

Média v poslední době upozorňují na rostoucí vliv populistických a extrémních politických proudů, který mnohdy připisují hospodářské krizi. Zkušenosti vyplývající ze současné krize však nabádají k obezřetnosti před jednoduchými, líbivými řešeními.

Je naléhavě nutné objevovat perspektivy, schopné poskytovat naději

Rada Iustitia et pax chce povzbudit věřící i všechny ty, kteří se dostali do komplikované životní situace, k naději, důvěře a k oproštění se od strachu. Tyto atributy získávají dnes jinou podobu a náplň, než tomu mohlo být ještě nedávno.

Nouze se netýká jen lidí na opačném konci světa

Zhruba tři sta tisíc až půl miliónu lidí je v České republice podle Statistického úřadu ohroženo chudobou. Aktuální reformy toto číslo mohou zvýšit. Je věcí nás všech, aby chudoba jedněch nebyla důsledkem chamtivosti druhých.

Ekonomie a štěstí: více nemusí být vždy lépe

Člověk touží po štěstí. Štěstí bývá běžně spojováno s blahobytem a blahobyt zase s výší osobních příjmů. Jako by tu platila přímá úměra: čím vyšší bude růst příjmů (v národohospodářské terminologii růst hrubého domácího produktu, HDP), tím dříve dosáhneme kýženého štěstí. Platí však skutečně přímý vztah mezi mírou štěstí a rostoucími příjmy?

Učme se žít s minoritami

Chirurgickými řezy se podvýživa neléčí

Stránkování:    3 4 5 6 7 
 

English German

Infoservis
29.10.2013
Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
23.9.2013
Exkluzivní data: Herny vysávají česká ghetta
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
18.7.2013
"Věřím na boží mlýny, ale neurčuji jejich tempo," říká Václav Malý