Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

Právo a právní kultura / Vzpomínka na Ivana Medka

V sobotu 2. října 2010 pořádá sdružení Opus bonum ve spolupráci s Radou Iustitia et Pax v Břevnovském klášteře od 9.30 hodin sympozium na téma "Právo a právní kultura / Vzpomínka na Ivana Medka". Sympozium začíná mší svatou v 8.30 hodin v bazilice sv. Markéty, kterou celebruje biskup Václav Malý.

Štěstí je odměna těm, kdo je nehledali

Stanovisko k patologickému hráčství, které v mnoha ohledech negativně ovlivňuje českou společnost.

K ekologické daňové reformě (EDR)

Vítáme fakt, že ekologická daňová reforma si našla cestu z programových prohlášení politických stran až k vážné debatě expertů a odborných ministerských komisí. Považujeme za velmi důležité daňovými úpravami narovnat cenové relace surovin, energií a na druhé straně zjednodušit daňové povinnosti živnostníků a především zmírnit náklady na zaměstnance.

Přistěhovalectví je strukturální jev společnosti

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni migrantů 2007.

Stránkování:    1 2
 

English German

Infoservis
6.12.2010
Jak to vidí host biskup Václav Malý
18.10.2010
K východiskům dlouhodobé péče
14.10.2010
Nobelova cena za mír: Svět disidenta oslavuje, Čína vyhrožuje Norsku
14.10.2010
V jádru evropských politik musí být ochrana lidské důstojnosti, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj
29.9.2010
Persecution against Christians